Privacy

Kleine lettertjes. Leuker kunnen we het niet maken.

1. Algemeen

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Vanaf die datum is de privacywetgeving dezelfde in de volledige Europese Unie. Deze Privacy Policy is opgemaakt in overeenstemming met deze verordening.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Stichting Vacansoleil Training Centre, gevestigd aan de Marinus van Meelweg 16, 5657 EN Eindhoven, Nederland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij bewaren enkel de gegevens die u zelf achterlaat via de formulieren op onze website of via formulieren die wij u toesturen via email.

3.1 Persoons- en contactgegevens

Wanneer u zich meldt voor één van onze opleidingen, vragen wij uw contactgegevens, waaronder naam, voornaam, postadres, emailadres, telefoonnummer, maar ook taal en geboortedatum. Wanneer u onze brochure thuis wilt ontvangen per post, dan vragen wij vanzelfsprekend uw adresgegevens.

3.2 Persoonsgegevens die automatisch verzameld worden op onze website

Wij maken gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons. Omdat wij uw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hier proberen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik van deze technieken, en hoe u deze technieken kunt aanpassen aan uw wensen.

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

4.1. Om u de opleiding te laten volgen die u wenst

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor onze deelnemersadministratie aan de opleiding.  Die zijn nodig voor de communicatie die verband houdt met de opleiding.

4.2. Om te personaliseren en uw klantenbeleving te verbeteren

De online gegevens die wij verzamelen tijdens uw websitebezoek, worden gebruikt voor volgende punten:

  • Interne analyse op geanonimiseerde data om uw websitebezoek in de toekomst nog aangenamer en doelgerichter te maken
  • Interne analyse om nog beter onze opleidingen af te stemmen op de noden van onze bestaande en potentiële klanten
  • Om u berichten te kunnen sturen volgens uw wensen en interesses
  • Om u gerichte camping advertenties te kunnen sturen

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw contactgegevens worden enkel gedeeld met de ROC scholen waarmee wij samenwerken in het kader van de betreffende opleiding. Binnen de kaders van de uitvoering van de stage en de begeleiding delen wij uw gegevens met European Leisure Support.

6. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden bewaard tot 5 jaar na de opleiding. Bent u na 5 jaar nog altijd ingeschreven op onze nieuwsbrief, dan behouden wij uiteraard die gegevens die relevant zijn voor het toesturen van de nieuwsbrief.

7. Uw recht op inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens die bij ons worden bewaard.

Contacteert u ons via email hiervoor via privacy@vacansoleiltrainingcentre.com, gelieve dan zeker uw naam, adres en telefoon te vermelden zodat wij uw identiteit kunnen controleren. Wij willen er immers zeker van zijn dat u degene bent aan wie wij de gegevens kenbaar willen maken. Uw recht op correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens.

8. Uw recht op correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Zijn uw persoonsgegevens niet correct (u bent bijvoorbeeld verhuisd), dan kunt u ons de correcte gegevens kosteloos meedelen via privacy@vacansoleiltrainingcentre.com.

Verwijdering van al uw gegevens uit onze bestanden kunt u ons via dezelfde weg laten weten.

Wenst u tenslotte uw gegevens te bekomen onder vorm van een electronische drager (bijvoorbeeld in een Excel-file), dan kunt u dit eveneens aanvragen via privacy@vacansoleiltrainingcentre.com. Wij leveren enkel de persoonsgegevens na controle op de identiteit van degene die de gegevens aanvraagt, en dat binnen de wettelijke termijn van één maand na uw aanvraag.

Zorg er bij elke type aanvraag voor dat u al uw contactgegevens noteert, zodat wij uw aanvraag direct kunnen behandelen voor de juiste persoon en het juiste adres. Dus zeker naam, voornaam, geboortedatum, adres, emailadres en eventueel telefoonnummer niet vergeten te melden.

9. Uw recht van verzet

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat wij uw gegevens (of een deel ervan) verder gebruiken, dan kunt u dit aangeven via privacy@vacansoleiltrainingcentre.com.

10. Veiligheid

Stichting Vacansoleil Training Centre heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te  vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Stichting Vacansoleil Training Centre garandeert dat bij misbruik van uw persoonsgegevens, dat veroorzaakt is door tekortkomingen in haar veiligheidsvoorzieningen, zij daarvoor de aansprakelijkheid opneemt en de eventueel bewezen schade vergoedt.

In geen geval kunnen wij echter verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Het is in dit opzicht belangrijk dat u als consument de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw registratieadres te voorkomen. U bent inderdaad als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf uw computer  en IP-adres, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Stichting Vacansoleil Training Centre houdt eraan de consument ervan te verwittigen dat onze website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Stichting Vacansoleil Training Centre niet controleert en waarop deze Privacy Policy niet van toepassing is. Stichting Vacansoleil Training Centre is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Wij raden u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy Policy.

11. Autoriteit Gegevensbescherming

Deze Privacy Policy is opgemaakt in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij eventuele klachten, kunt u de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ contacteren. Zij is de leidinggevende autoriteit voor Backers Beheer BV en haar werkmaatschappijen. De ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ kunt u contacteren op volgend adres: Postbus 93374 – 2509 AJ Den Haag, Nederland, telefoonnummer: +31 (0)900 – 2001 201.

12. Aanvaarding

Door het gebruik van onze website en onze diensten aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacy Policy en stemt u ermee in dat Stichting Vacansoleil Training Centre uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming van deze Privacy Policy.

13. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met ons via email op privacy@vacansoleiltrainingcentre.com of via brief op volgend adres: J C Dirkxpad 7, 5631 BZ Eindhoven, Nederland.